1.1 ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οτιδήποτε μαθαίνουμε στη ζωή μας είναι πάντα σε επαφή με κάποιον άλλον. Επομένως, δε θα μπορούσαμε να μιλάμε για αλλαγή παρά στο πλαίσιο μιας σχέσης. Η ψυχοθεραπεία είναι ένα ταξίδι στα βάθη της ψυχής και τις εσωτερικές μας διεργασίες, χέρι με χέρι με τον θεραπευτή.

Για να επιτευχθεί η αλλαγή, να δουλευτούν παλιά τραύματα και να βρεθούν νέοι τρόποι οικοδόμησης της ζωής μας, χρειάζεται χρόνος, δέσμευση και προσπάθεια.

Χρειάζεται ένα υποστηρικτικό και ασφαλές πλαίσιο όπου θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε σε βάθος τα μοτίβα συμπεριφοράς μας. Να τα παρατηρήσουμε χωρίς να τα κρίνουμε και να δούμε ποια από αυτά μας εξελίσσουν, αλλά και ποια μας δυσκολεύουν και μας σταματούν από το να νιώσουμε καλύτερα. Στόχος είναι να απελευθερωθεί η ενέργεια μας και να νιώσουμε ξανά ελεύθεροι και δημιουργικοί.

Στόχος είναι να απελευθερωθεί η ενέργεια μας και να νιώσουμε ξανά ελεύθεροι και δημιουργικοί

ΓΙΑΤΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Τον τελευταίο καιρό αισθάνεστε ότι κάτι δεν πάει καλά. Νιώθετε δυσφορία, σκέφτεστε αρνητικά, δε σας ευχαριστεί τίποτα ή όλα τα παραπάνω

 • Δυσκολεύεστε να απαντήσετε στην ερώτηση «Ποιος είμαι» και η ερώτηση «Τι θέλω» σας προκαλεί μπέρδεμα και εκνευρισμό

 • Βιώνετε κρίσεις πανικού και δυσκολεύεστε να ανταπεξέλθετε στην καθημερινότητα λόγω του άγχους

 • Υποφέρετε από σωματικά συμπτώματα που δεν έχουν παθολογική αιτία

 • Η αίσθηση αυτοεκτίμησής σας επηρεάζεται άμεσα από τους άλλους και έχετε δυσκολία να είστε ο εαυτός σας λόγω του φόβου απόρριψης από τους άλλους

 • Κρίνετε συνέχεια αυστηρά τον εαυτό σας. Εστιάζετε μεγάλο μέρος της σκέψης και της ενέργειας σας κάνοντας αρνητικά σενάρια για τη ζωή σας ενώ απολαμβάνετε την επιτυχία για πολύ μικρό χρονικό διάστημα

 • Υπάρχουν θέματα που σας απασχολούν για τα οποία δεν αισθάνεστε άνετα να συζητήσετε με τους φίλους και την οικογένειά σας

1.2 ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ομαδική ψυχοθεραπεία όπως και η ατομική έχει ως στόχο να αυξήσει την επίγνωση του ατόμου για το πως αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του και να τον βοηθήσει στην προσωπική του ανάπτυξη και αυτογνωσία.

Ενώ στην ατομική ψυχοθεραπεία στο δωμάτιο υπάρχουν μόνο ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος, στην ομαδική ψυχοθεραπεία ο θεραπευόμενος γίνεται μέλος μιας ευρύτερης ομάδας και είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν δυο ψυχοθεραπευτές ως συντονιστές.

Στη θεραπευτική ομάδα οι θεραπευόμενοι κερδίζουν όχι μόνο επειδή λαμβάνουν βοήθεια αλλά και επειδή την προσφέρουν

ΓΙΑΤΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σύμφωνα με το βιβλίο του Irvin Yalom, «Θεωρία και πράξη της ομαδικής ψυχοθεραπείας», μπορεί να διακρίνει κανείς τις εξής διαδικασίες που περιγράφουν τι βιώνει κανείς σε μια θεραπευτική ομάδα και οι οποίοι την καθιστούν πολύτιμη και βοηθητική για κάθε άνθρωπο.

 • Ενστάλαξη ελπίδας: Η ενστάλαξη και η διατήρηση της ελπίδας είναι καίρια για κάθε ψυχοθεραπεία. Παρατηρώντας την πρόοδο των άλλων μελών της ομάδας το άτομο αναπτύσσει πίστη και στη δική του πρόοδο.

 • Καθολικότητα: Στο πλαίσιο της ομάδας τα μέλη μπορούν να δουλέψουν παλιά τραύματα μαζί με άλλους που έχουν παρόμοιες εμπειρίες και να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι τους σε αυτό.

 • Μετάδοση πληροφοριών: Με το μοίρασμα πληροφοριών και δουλεύοντας ως ομάδα, τα μέλη μπορούν να μοιραστούν πολύτιμες εμπειρίες οι οποίες θα βοηθήσουν τον καθένα ξεχωριστά στην προσωπική του διαδικασία.

 • Αλτρουισμός: στη θεραπευτική ομάδα οι θεραπευόμενοι κερδίζουν όχι μόνο επειδή λαμβάνουν βοήθεια αλλά και επειδή την προσφέρουν.

 • Διορθωτική ανασύσταση της πρωτογενούς ομάδας της οικογένειας: η πλειονότητα των θεραπευόμενων που μπαίνουν σε ομάδα έχουν ως υπόβαθρο μια μη ικανοποιητική εμπειρία από την πρώτη και πιο σημαντική ομάδα τους: την οικογένεια. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων της ομάδας τα μέλη μπορούν να εξερευνήσουν τις πρώιμες εμπειρίες που διαμόρφωσαν την προσωπικότητα και την συμπεριφορά τους. Μέσω της εξιστόρησης και διερεύνησης αυτών των εμπειριών μέσα στην ομάδα το άτομο μπορεί να ενθαρρυνθεί στην δοκιμή νέων συμπεριφορών και στην αποβολή παγιωμένων τρόπων επαφής που δεν είναι πια λειτουργικοί.

 • Ανάπτυξη τεχνικών κοινωνικοποίησης: Η κοινωνική μάθηση – η ανάπτυξη των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων – είναι ένας θεραπευτικός παράγοντας που λειτουργεί σε όλες τις ομάδες. Το να περιτριγυρίζεται από άλλους επιτρέπει στο άτομο να θεραπευτεί χωρίς να αποσύρεται στη μοναξιά του, και με την σειρά του να εξασκηθεί σε νέους τρόπους αλληλεπίδρασης.

 • Μιμητική συμπεριφορά: οι θεραπευόμενοι μπορούν να μιμηθούν κάποια γνωρίσματα των άλλων μελών της ομάδας παρατηρώντας το πως χειρίζονται τα προβλήματά τους ώστε να κρατήσουν αυτά που τους είναι ωφέλιμα στην καθημερινότητά τους.

 • Διαπροσωπική μάθηση: η αλληλεπίδραση με άλλους και η επανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο από τα μέλη της ομάδας είναι από τις πιο χρήσιμες μαθησιακά εμπειρίες της ομαδικής ψυχοθεραπείας.

 • Κάθαρση: το μοίρασμα των συναισθημάτων και των τραυματικών εμπειριών με άλλους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν περάσει και οι ίδιοι από παρόμοιες διαδικασίες, μπορεί να επιτρέψει στο άτομο που μοιράζεται αλλά και στα υπόλοιπα μέλη να απαλλαγούν από συναισθήματα ενοχής, πόνου, απώλειας και άγχους.

 • Υπαρξιακούς παράγοντες: μέσα από τη διαδικασία της ομάδας το άτομο αναγνωρίζει ότι κάποιες φορές η ζωή είναι άνιση και άδικη και ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις επιλογές και τη συμπεριφορά του.