3.1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η συμβουλευτική επιχειρήσεων είναι μια μορφή υποστήριξης για οργανισμούς που έχει ως σκοπό να τους παρέχει τα εργαλεία που χρειάζονται για να προχωρήσουν προς την επίτευξη των στόχων τους δημιουργικά και αποτελεσματικά. Μέσω της συμβουλευτικής, υποστηρίζουμε ένα διοικητικό συμβούλιο, έναν διευθυντή ή μια ομάδα ενός οργανισμού να κατανοήσουν τον τρόπο που λειτουργούν, να ανακαλύψουν τι τους εμποδίζει να λειτουργήσουν σε ένα πιο επιθυμητό ικανοποιητικό ή λειτουργικό επίπεδο και να μάθουν νέους τρόπους αλληλεπίδρασης και λειτουργίας που θα στηρίξουν το έργο τους. Το κάνουμε αυτό εξερευνώντας την παρούσα δομή, την κουλτούρα και τη λειτουργία σε σχέση με το όραμα και τους στόχους του οργανισμού λαμβάνοντας πάντα υπόψιν το περιβάλλον στο οποίο ανήκει και λειτουργεί.

Στα χρόνια εργασίας μας ως σύμβουλοι σε πολλά διαφορετικά είδη οργανισμών, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε δει πολλά παραδείγματα για το πώς οι παγιωμένοι τρόποι σκέψης και απόδοσης εμποδίζουν τη βέλτιστη λειτουργία μιας ομάδας ή οργανισμού.

Έχουμε δει πόσο όμορφες, δημιουργικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες δεν λειτούργησαν καλά λόγω των παλαιών δομών και των παλαιών σταθερών προτύπων επικοινωνίας που δεν υποστήριζαν τον νέο τρόπο σκέψης και εργασίας.

Σε ορισμένες καταστάσεις έχουμε δει πώς οι συγκρούσεις ή ακόμη και τα τραυματικά γεγονότα έχουν αποκρυφτεί ή ακόμα και απορριφθεί στο παρελθόν και πώς, στο τέλος, είχαν ως αποτέλεσμα μια συνολική δυσλειτουργία ατόμων και ομάδων.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΟΗΘΑΕΙ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 • Στη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ που καλείται μια επιχείρηση να κάνει τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές της διαδικασίες

 • Στη ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ μεταξύ των μελών της ίδιας ομάδας ή μεταξύ των διαφόρων τμημάτων

 • Στη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

 • Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ

 • Στη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΙΣΗΣ

 • Στη συνολική ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ των τμημάτων και του οργανισμού

Η επίλυση των παλαιών συγκρούσεων και η διερεύνηση του τι είναι ακόμη δυνατό οδηγεί σε υγιέστερη λειτουργία της ομάδας και του οργανισμού

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ:

 • Την ΕΠΑΦΗ με τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους

 • Την ΕΠΙΓΝΩΣΗ για το ποιοι είναι και τι θέλουν

 • Την ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ με βάση τις επιλογές που διαθέτουν

 • Την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ως προς τη στάση τους απέναντι στις αλλαγές

 • Την ΑΝΑΔΕΙΞΗ των ηγετικών τους ικανοτήτων

 • Την ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ της αντίστασης από κρυμμένα εμπόδια τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο

3.2 COACHING & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τo coaching είναι μια μορφή υποστήριξης που θα σας βοηθήσει να προβληματιστείτε σχετικά με την προσωπική σας απόδοση στο πλαίσιο της επαγγελματικής θέσης και λειτουργίας σας.

Στην προσέγγισή μας χρησιμοποιούμε τη φιλοσοφία Gestalt, που σημαίνει ότι εστιάζουμε κυρίως στη στήριξή σας ώστε να αποκτήσετε μεγαλύτερη επίγνωση της παρούσας κατάστασης και να ανακαλύψετε πώς μπορεί να εμποδίζετε τον εαυτό σας από να είναι πιο αποτελεσματικός.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η νέα επίγνωση οδηγεί σε περισσότερη ελευθερία και καλύτερη λειτουργία σας και ως άτομο αλλά και ως επαγγελματία.

Εφόσον έχουμε κολλήσει σε παλιά μοτίβα, επαναλαμβάνουμε τον εαυτό μας μέρα με τη μέρα χωρίς να αναπτυσσόμαστε. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτά τα μοτίβα μπορεί να μας βοηθήσει να τα αφήσουμε πίσω και να νιώσουμε πιο ελεύθεροι και δημιουργικοί ξανά.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του coaching μπορεί να καταστεί σαφές ότι το ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζετε δεν είναι μόνο δικό σας, αλλά ανήκει σε ολόκληρη την ομάδα ή ακόμη και σε ολόκληρη την επιχείρηση. Σε αυτήν την περίπτωση θα διερευνήσουμε από κοινού την ανάγκη και τις δυνατότητες να επαναφέρουμε το ζήτημα στην ομάδα ή τον οργανισμό.

To coaching μπορεί να γίνει μεμονωμένα αλλά και ομαδικά.